tillihybrid

Paeonia tenuifolia

Paeonia tenuifolia – Japan hybrid

Paeonia tenuifolia x mlokosewitchii